Dozirni sistemi

dozirni sistemiUnapred montirani kompletni sistemi InTeh su trenutno dostupni i spremni za upotrebu svuda gde je doziranje važan zadatak. Tehnologija senzora, kontrolera, i mernih pumpi čini jedinicu sa neophodnim tankovima, koja je spremna za rad bez dodatne potrebe za instalacijom.


Prednosti dozirnih sistema

Dozirni sistemi imaju tri glavne prednosti u doziranju tečnosti u poređenju sa pojedninačnim komponentama:

  • Jedinstveni dobavljač
  • Nema problema sa kompatibilnošću između komponenata
  • Nije potrebno dodatno montiranje. Na zahtev, ceo sistem se sklapa i montira spreman za rad, ili se sastavlja od strane InTeh tehničara na licu mesta.

Korisnik dobija samo finalno rešenje koje treba samo da poveže na hidraulično i električno napajanje. Na zahtev, čak i ovo obavlja InTeh.

Kompletan sistem za doziranje proizvodi InTeh, ne samo glavne komponente već i prateće komponente za montiranje.

InTeh proizvodi

Opseg proizvoda InTeh dozirnih sistema uključuje:

  • Standardne dozirne sisteme
  • Dozirne sisteme specifične primene
  • prilagodljive dozirne sisteme
  • Sisteme za pripremu polimera