Elektromagnetne merne pumpe


Elektromagnetna membranska merna pumpa

tačno i higijensko merenjeKapacitet: 0,74 - 32 l/h, 25 - 2 bar

Elektromagnetna merna pumpa Beta® opremljena je svim podešavajućim i kontrolnim funkcijama koje su potrebne za savremeni tretman vode i hemijsko doziranje.

Omogućava precizniju adaptaciju eksternim signalom, što rezultuje lakšim i preciznijim prilagođavanjem doziranja prema realnim potrebama.

Kapacitet: 7,5 - 75 l/h, 25 – 2 bar

Elektromagnetna membranska merna pumpa sa optoDrive® drive tehnologijom. Potpuna kontrola usisa i potisa za optimalno doziranje i praćanje perifernih hidrauličnih instrumenata preko optoGuard®.

Tačno i higijensko merenje

tačno i higijensko merenjeNova higijenska pumpa opremljena glavom od nerđajućeg čelika, što ispunjava specifikaciju propisanu od EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). U zavisnosti od zahtevanog kapaciteta može se koristiti motorna ili elektromagnetna merna pumpa.

Mikro merna pumpa sa preciznim doziranjem

mikro g 5 merna pumpa precizan pištoljPrecizna merna pumpa kontrolisana mikroprocesorom, sa LCD ekranom, za laboratorije i razne industrijske grane.

Kapacitet: 150 to 1500 ml/h, 40 to 6 bar


Pnematska membranska merna pumpa

Kapacitet: 0.76 - 16.7 l/h, 16 - 2 bar

Membranske merne pumpe na vazdušni pogon.Procesni tajmer

Opciono, integrisani dvonedeljni tajmer dolazi sa mernim pumpama. Nudi izuzetno širok opseg aplikacija i mogućnosti i može biti zamena za tajmer-sat ili čak PLC. Postoji time-controlled mod, i event-triggered mod, kao i kombinacija oba moda.