Kontroleri

Multi-kanalni sistem za merenje i kontrolu

Multi-kanalni sistem za merenje i kontrolu, kontroler dezinfekcijeMulti-kanalni sistem za merenje i kontrolu kontroler dezinfekcije procesuira i kontroliše izmerene vrednosti do 16 sistema za pijaću vodu ili tehničku vodu. U zavisnosti od merenih parametara, mernih pumpi, kao i mernih i proizvodnih sistema za dezinfektante, može biti direktno kontrolisan.

Jedno-kanalni kontroler

DULCOMETER® D1C jedno-kanalni kontrolerJednokanalni kontroler sa kontrolnim karakteristikama P i PID, merne varijable pH, Redox, hlorin, Bromin, hlorin Dioxid, hlorit, ozon, induktivna i konduktivna kondukcija, fluorid, H2o2, parasetička kiselina, temperatura i standardni signal.