kućišta

Protočna kućišta

Dobra protočna kućišta omogućavaju najbolju poziciju za doziranje i samim tim optimalno upošljavanje u procesu.

InTeh nudi prava kućišta za sve primene; za direktno montiranje u glavnom procesu protočnih cevi sa i bez ivica, impresivna kućišta za rezervoare i kanale ili sporedna kućišta za upotrebu u sekundarnom protoku.

  • Brzo i jednostavno uklapanje i uklanjanje senzora i prostor-ekonomično konstruisana kućišta
  • Potpuna kompatibilnost sa svim interfejsima
  • Brzo vreme odziva sistema za merenje kroz malu debljinu
  • Otporna na električni uticaj