Nanofiltracija

nanofiltracijaNanofiltracija radi na istim principima kao i reverzna osmoza, sa tom razlikom da je granica razdvajanja malo niža, i filtracija slabija. Naravno, zbog toga su ovi sistemi i jeftiniji.

Nanofiltracijska postrojenja često se koriste kao alternativa klasičnom omekšavanju.

Tamo gde je slabija demineralizacija prihvatljiva, nanofiltracijska postrojenja su sjajna alternativa reverzno osmoznim, s obzirom na manje početne troškove i manju potrošnju energije pri korišćenju ovog sistema.