omeksivaci

Omekšivači

Serija za domaćinstva

DMEb RC serija za domaćinstvaS obzirom na svoj dizajn, omekšivači vode su pogodni za perioadičan automatski rad.

Tokom regeneracije ne opskrbljuju mekom vodom.

Sistem je količinski kontrolisan, sa ugrađenim meračem vode.

Omekšivač vode sa jednostavnom količinskom kontrolom

DMEb RC WZE omekšivač vode sa jednostavnom količinskom kontrolomS obzirom na svoj dizajn, ovi omekšivači vode su pogodni za perioadičan automatski rad.

Tokom regeneracije ne opskrbljuju mekom vodom.

Sistem je količinski kontrolisan, sa ugrađenim meračem vode.

Dvostruki omekšivač vode sa količinskom kontrolom

DMEb RC WZD dvostruki omekšivač vode sa količinskom kontrolomS obzirom na svoj dvostruki dizajn, ovi omekšivači vode su pogodni za kontinuiran i automatizovan rad.

Tokom regeneracije, mogu da opskrbljuju mekom vodom.

Sistem je količinski kontrolisan, sa ugrađenim meračem vode.