peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe

Crevne pumpe za industrijsku i laboratorijsku primenu

Crevne pumpe su jednostavne i funkcionalne, i kompaktnog i snažnog dizajna. Bez ventila i zaptivaka, samopodmazivajuće.

Peristaltičke pumpe višeg opsežnog ranga

Crevne pumpe

Crevna pumpa je pumpa niskog pritiska pogodna za korišćenje u laboratorijama, kao i za OEM aplikacije. Može se koristiti za precizna doziranja malih količina do 84 l/h na 2 bar.

Crevna pumpa za male i srednje protoke


Crevne pumpeCrevna pumpa koristi se za male i srednje protoke do 375 l/h na 8 bar. Sa cilindrima i fabrički ojačanim crevima, pogodna je za korišćenje u teškoj industriji.Crevna pumpa za tešku industriju

Crevna pumpa opremljena je cilindrima i fabrički ojačanim crevima. DFCa pumpa pogodna je za tešku industriju i protok do 12,000 l/h na 8 bara povratnog pritiska. Okrugli rotor osigurava visoki nivo glatkoće i dug vek trajanja.

Crevna pumpa za najveći protok i pritisak

Crevne pumpe Crevna pumpa koristi se za uslove najvećeg protoka i najvišeg pritiska. Opremljena je pritisnim papučicama i fabrički ojačanim crevima.Peristaltičke pumpe nižeg opsežnog ranga

Peristaltička pumpa

Crevne pumpe Peristaltička pumpa je funkcionalna i jeftina, za doziranje hemikalija, sa malim nivoom buke.
Peristaltička pumpa za merenje flokulanta

Peristaltička pumpa specijalno je razvijena za potrebe doziranja flokulanata i koristi se svuda gde je potrebno konstantno i precizno dodavanje flokulanata u vodu. Tipična primena je za tretman vode u bazenima.