sistemi za pripremu polimera

Sistemi za pripremu polimera

Efektno doziranje polimera

Priprema polimera i dozirni sistemi za pripremu blagih rastvora ili radnih rastvora sintetičkih flokulanata (polielectrolita)

Ultromat® MT stanice za manuelno mešanje polimera

Sistemi za pripremu i doziranje polimera

Sistem kontinualnog protoka

Postrojenja u pet veličina, kvantitet: 400 do 8 000 l/h

Kod sistema kontinuiranog protoka, rezervoar je podeljen u više komora.

2-komorni paketni sistemi

Postrojenja u četiri veličine, kvantitet: 400 do 4 000 l/h

Ovi sistemi su podeljeni u dve odvojene komore.

Stanice za manuelno mešanje polimera

Ultromat® MT stanice za manuelno mešanje polimeraOsam veličina, kvantitet od 120 l/h sve do 4 800 l/h

Postrojenje se sastoji od jednog jedno-komornog rezervoara. Flokuanti se dodaju ručno, dok mešanje vrši mešalica.


Sistem kontinualnog protoka (samo za tečne polielektrolite)

Spreman za upotrebu, montiran, automatski dvo-komorni sistem kontinuiranog protoka za tečne flokulanta za pripremu 0.05 – 1.0% mere u rastvoru, uključuje i integrisani dnevni rezervoar za čuvanje tečnog koncetrata.