pumpe za pretakanje hemikalija

Pumpe za pretakanje hemikalija

Vijčajne pumpe progresivnog spektra

pumpe za pretakanje hemikalijaKapacitet: 0,1 - 12 000 l/h, 12 - 3 bar

Progresivne vijčajne pumpe za doziranje polielektrolita u tečnosti, bilo u koncentrovanom ili razblaženom obliku.


Magnetne centrifugalne pumpe

taine centrifugalne pumpeKapacitet: do 22 500 l/h, usisna visina: do 23.5 mWs

Magnetne centrifugalne pumpe za doziranje tečnih hemikalija, zaštićene od curenja.


Barel pumpe

dulco trans cilindricne pumpeKapacitet: 900 l/h, 2,400 l/h, 3,000 l/h

Barel pumpe za pretakanje tečnosti iz kanistera, buradi i rezervoara.


Membranska pumpa na vazdušni pogon

duodos vazdušna pumpaKapacitet: do 6.700 l/h, 7 bar

Vazdušne pumpe za doziranje tečnosti su otporne na hladnoću, i bez električnih komponenata.