procesne merne pumpe

Membranske procesne merne pumpe

Procesna membranska pumpa

Procesna membranska pumpa prema API 674 nudi visoke performanse sa najmanjim kućištem. Ubacuje do 38 m3/h pri pritisku do 400 bar-a. Kompaktna, malog gabarita u odnosu na standardne pumpe.

EX membranska merna pumpa

extronic membranska merna pumpaKapacitet: 0,19 - 60 l/h, max. 25 bar

Elektromagnetna membranska merna pumpa za merenje tečnosti u oblastima u kojima postoji opasnost od eksplozija gasova i u rudarskom okruženju.


Motorna procesna membranska merna pumpa

Makro tz membranska merna pumpaOpseg performansi jedne pumpe: 260 - 2,100 l/h, 12 -4 bar

Motorna membranska merna pumpa koja je nadogradiva, opciono sa jednim ili dva izlaza za tečnost. Glavna jedinica može se proširiti jednom ili više dodatnih pumpi, kako bi se napravila višestruka pumpa.

Nadogradiva motorna membranska merna pumpa

Opseg performansi jedne pumpe: 1,540 – 4,000 l/h, 4 bar

Motorna membranska merna pumpa koja je nadogradiva, opciono sa jednim ili dva izlaza za tečnost. Glavna jedinica može se proširiti dodavanjem drugih pumpi, kako bi dobili duplu ili trostruku pumpu, čak i četvorostruku ukoliko se smanji pritisak.

Hidraulične membranske procesne merne pumpe

Hidro hidraulične membranske merne pumpe

hidro hidraulična membranska merna pumpaKapacitet sa jednim izlazom za tečnost: 3 - 170 l/h, 100 - 25 bar

Hidraulična membranska merna pumpa sa jednim ili dva izlaza za tečnost, u zavisnosti od zahteva korisnika. Veoma sigurna, poseduje sigurnosni ventil, kao i višeslojnu membranu sa ugrađenom signalizacijom oštećenja.

makro tz hidraulična membranska merna pumpaOpseg performansi jedne pumpe: 300 -1,204 l/h, 16 - 10 bar

Motorna hidraulična membranska merna pumpa sa jednim ili dva izlaza za tečnost. Glavna jedinica može se proširiti jednom ili više dodatnih pumpi, kako bi se napravila višestruka pumpa.

makro 5 hidraulična membranska merna pumpaKapacitet jedne pumpe: 450 – 6 000 l/h, 25 – 6 bar

Nadogradiva hidraulična membranska merna pumpa sa mogućnošću povećavanja, sa jednim ili dva izlaza za tečnost. Glavna jedinica može se uvećati nadogradnjom pumpi da bi se dobila dupla, trostruka i čak četvorostruka pumpa, u uslovima smanjenog pritiska.

Hidraulične membranske merne pumpe

orlita mfOpseg preformansi: 0 - 30.000 l/h po glavi pumpe, max. pritisak 700 bar.

Posebno pogodne za veoma velika doziranja jako viskoznih medija. Pumpa se posebno adaptira zahtevu korisnika, zahvaljujući svom prilagodljivom dizajnu.

orlita mhOpseg performansi 0 -800 l/h po glavi pumpe, max. pritisak 4,000 bar.

Posebno pogodna za uslove izuzetno visokog pritiska. Pumpa se posebno adaptira zahtevu korisnika, zahvaljujući svom prilagodljivom dizajnu.

Klipne procesne merne pumpe

Klipna merna pumpa

sigma 2Opseg performansi 2 - 76 l/h, 320 - 12 bar

Motorna klipna merna pumpa dolazi u dve varijante: kao osnovna verzija bez internog elektronskog sistema, i kao verzija sa mikroprocesorom koji omogućava brzu i pouzdanu adaptaciju pri promeni potrebnog doziranja. PROFIBUS®-DP interfejs.

meta klipnaOpseg performansi jedne pumpe: 6 -59 l/h, 240 -27 bar

Motorna klipna merna pumpa prilagodljivog dizajna. Glavna jedinica može se proširiti dodavanjem dodatnih pumpi kako bi se dobila dupla ili trostruka pumpa, a moguće je dodati i više pumpi ukoliko se smanji pritisak.

makro tz klipnaOpseg performansi jedne pumpe 9 – 1,141 l/h, 320 -11 bar

Motorna klipna merna pumpa prilagodljivog dizajna, opciono sa jednim ili dva izlaza za tečnost. Glavna jedinica može se proširiti dodavanjem nekoliko dodatnih pumpi kako bi postala višestruka pumpa.

makro 5 klipnaOpseg performansi jedne pumpe 38 –6.014 l/h, 320 -6 bar

Motorna klipna merna pumpa prilagodljivog dizajna za dodatke, opciono sa jednim ili dva izlaza za tečnost. Glavna jedinica može se proširiti dodavanjem dodatnih pumpi kako bi se dobila dupla ili trostruka pumpa, iličak četvorostruka ukoliko se smanji pritisak.

orlita ps klipnaMotorna klipna merna pumpa sa mogućnošću podešavanja dozirane materije

Kapacitet: 0 - 37000 l/h, po glavi pumpe, max. pritisak 400 bar


Rotirajuća klipna merna pumpa

prominent orlitaOpseg performansi 0 –4,000 l/h po glavi pumpe, max. pritisak 630 bar.

Dozirna pumpa sa dozirnom glavom sa rotirajućim klipom bez ventila. Posebno pogodna za precizno doziranje supstanci velike gustine, čak i onih koje sadrže čvrste delove, kao recimo u prehrambenoj industriji.