Hemijske pumpe za pretakanje

Hemijske pumpe za pretakanje

Air-Operated membranska pumpa Duodos

Air-Operated membranska pumpa Duodos

Kapacitet do 6,700 l/h, discharge lift do 70 m WC

Air-Operated membranska pumpa za pumpanje tečne materije.

Cilindrična pumpa DULCO®Trans

Cilindrična pumpa DULCO®Trans

Kapacitet u zavisnosti od veličine od 2,800 – 6,600 l/h

Primena ove pumpe zavisi od hemijske rezistentnosti materijala koji se koriste.

Centrifugalna pumpa von Taine®

Centrifugalna pumpa von Taine®

kapacitet do 22,500 l/h, discharge lift do 23.5 m WC

Centrifugalna pumpa za pumpanje tečnosti radi sigurno i pouzdano, bez curenja.

Eccentric Screw pumpa Spectra

Eccentric Screw pumpa Spectra

Kapacitet 2.4 – 12,000 l/h, 12 – 3 bar

Dozira tečne elektrolite u koncentrovanom i razblaženom stanju. Može se koristiti pritretiranju otpadnih voda.

Rotary Lobe pumpa ROTADOS

Rotary Lobe pumpa ROTADOS

Kapacitet 25–100 m³/h, 10–4 bar

Ova kompaktna pumpa pumpa viskoznu i abrazivnu materiju do 100 m³/h. Moguće je i pumpanje u obrnutom smeru.