Klipne dozirne pumpe

Klipne pumpe za doziranje

Klipna pumpa Makro TZ

Klipna pumpa Makro TZ

Kapacitet jedne glave pumpe: 8 – 1,141 l/h, 320 – 11 bar

Pouzdana pumpa neverovatne fleksibilnosti zahvaljujući modularnoj konstrukciji.

Klipna pumpa Makro 5

Klipna pumpa Makro 5

Kapacitet jedne glave pumpe: 38 – 6,014 l/h, 320 – 6 bar

Klipna pumpa za primenu u okviru opsega niskog pritiska.

Klipna pumpa Makro 5

Klipna pumpa Meta

Kapacitet 6 – 59 l/h, 216 – 52 bar

Klipna pumpa izuzetno visokih performansi.

Klipna pumpa Orlita® DR

Klipna pumpa Orlita® DR

Kapacitet jedne glave pumpe: 0 – 4,000 l/h; 400 – 4 bar

Pogodna u uslovima viskoznosti i visoke viskoznosti čak do 106 mPas u opsegu temperatura od -40 °C do 400 °C, na primer u prehrambenoj industriji.

Klipna pumpa Orlita® Evolution

Klipna pumpa Orlita® Evolution

Kapacitet jedne glave pumpe: 5 – 511 l/h; 520 – 8 bar

Klipna pumpa visokih performansi. Omogućava precizno doziranje pri maksimalnom pritisku, i temperaturama čak do +200 °C. Orlita® Evolution ima modularnu konstrukciju i samim tim i raznorodne primene.

Klipna pumpa Orlita® PS

Klipna pumpa Orlita® PS

Kapacitet jedne glave pumpe: 0 – 37,000 l/h; 400 – 4 bar

Klipna pumpa visokih performansi. Omogućava precizno doziranje pri maksimalnom pritisku, i temperaturama čak do +400 °C. Orlita® Evolution ima modularnu konstrukciju i samim tim i raznorodne primene.

Klipna pumpa Sigma/ 2 (Basic Type)

Klipna pumpa Sigma/ 2
(Basic Type)

Kapacitet 2 – 76 l/h, 320 – 12 bar

Izuzetno robusna pumpa sa klipom visokih performansi.

Klipna pumpa Sigma/ 2 (Control Type)

Klipna pumpa Sigma/ 2
(Control Type)

Kapacitet 2 – 76 l/h, 320 – 12 bar

Sigma/2 (Control Type) je izuzetno robusna klipna pumpa za analogne i/ili kontakt operacije.