Motorne pumpe za doziranje

Magnetne pumpe za doziranje

Motorna pumpa alpha

Motorna pumpa alpha

Kapacitet 1.0 – 30.6 l/h, 10 – 2 bar

Motorna pumpa alpha je dozirna pumpa za tečne supstance i idealno rešenje za jednostavnu primenut. Robusna, nizak nivo buke, otporna na hemikalije, sa preciznim doziranjem i dobrim usisnim kapacitetom.

Motorna pumpa Sigma X Control Type – Sigma/ 1 - S1Cb

Motorna pumpa Sigma X Control Type – Sigma/ 1 - S1Cb

Kapacitet S1Cb: 21 – 117 l/h, 12 – 4 bar

Sigma control type pumpe su pametne motorne dozirne pumpe koje postavljaju nove standarde kad se radi o produktivnosti, pouzdanosti i sigurnosti.

Motorna pumpa Sigma X Control Type – Sigma/ 2 - S2Cb

Motorna pumpa Sigma X Control Type – Sigma/ 2 - S2Cb

Kapacitet S2Cb: 61 – 353 l/h, 16 – 4 bar

Sigma control type pumpe su pametne motorne dozirne pumpe koje postavljaju nove standarde kad se radi o produktivnosti, pouzdanosti i sigurnosti.

Motorna pumpa Sigma X Control Type – Sigma/ 3 - S3Cb

Motorna pumpa Sigma X Control Type – Sigma/ 3 - S3Cb

Kapacitet S3Cb: 182 – 1,040 l/h, 12 – 4 bar

Sigma control type pumpe su pametne motorne dozirne pumpe koje postavljaju nove standarde kad se radi o produktivnosti, pouzdanosti i sigurnosti.

Motorna pumpa Sigma/ 1 (Basic type)

Motorna pumpa Sigma/ 1
(Basic type)

Kapacitet 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar

Sigma/ 1 Basic je izuzetno robusna motorna pumpa sa patentiranom višeslojnom sigurnosnom membranom radi pouzdanosti procesa. Pogodna za upotrebu u područjima gde postoji rizik od eksplozije.

Motorna pumpa Sigma/ 2 (Basic Type)

Motorna pumpa Sigma/ 2
(Basic Type)

Kapacitet 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar

Robusna motorna pumpa koja garantuje pouzdan proces zahvaljujući patentiranoj višeslojnoj sigurnosnoj membrani. Pogodna za upotrebu u područjima gde postoji rizik od eksplozije.

Motorna pumpa Sigma/ 3 (Basic Type)

Motorna pumpa Sigma/ 3
(Basic Type)

Kapacitet 146 – 1,030 l/h, 12 – 4 bar

Patentirana višeslojna membrana samo je jedna od prednosti ove izuzetne pumpe.

Motorna pumpa Vario C

Motorna pumpa Vario C

Kapacitet 8 – 76 l/h, 10 – 4 bar

Motorna pumpa Vario C garantuje visok kvalitet dozirnog procesa. Može se koristiti, između ostalog, za doziranje aditiva ili flokulata tokom hemijskog doziranja.