Senzori

Senzori

DULCOTEST® ORP senzori

DULCOTEST® ORP senzori

Merni opseg -1,500 … +1,500 mV

Precizno i pouzdano izmerene vrednosti u realnom vremenu.

DULCOTEST® pH senzori

DULCOTEST® pH senzori

Merni opseg 0 – 14

Precizno i pouzdano izmerene vrednosti u realnom vremenu.

DULCOTEST® senzor provodljivosti

DULCOTEST® senzor provodljivosti

Merni opseg 0.01 µS/cm – 2,000 mS/cm

Najbolje rešenje za svaki merni zadatak.

DULCOTEST®  fluor senzor

DULCOTEST® fluor senzor

Merni opseg 0.05 – 100 mg/l

Precizno merenje fluora u pitkoj ili otpadnoj vodi, pogodan za pH vrednosti do 9.5.

DULCOTEST® brom senzor

DULCOTEST® brom senzor

Merni opseg 0.01 – 10 mg/l

Pouzdano merenje pri procesima dezinfekcije sa bromom. Pogodan za širok spektar kvaliteta vode.

DULCOTEST® hlor-dioxid senzor

DULCOTEST® hlor-dioxid senzor

Merni opseg 0.01 – 10 mg/l

Precizno i pouzdano merenje u realnom vremenu.

DULCOTEST® senzor za hlor

DULCOTEST® senzor za hlor

Merni opseg 0.02 – 2 mg/l

Pouzdano merenje pri procesima dezinfekcije koji uklučuju hlor-dioxid.

DULCOTEST® senzor za rastvoreni kiseonik

DULCOTEST® senzor za rastvoreni kiseonik

Merni opseg 0.05 – 10 mg/l i 0.1 – 20 mg/l

Precizno merenje rastvorenog kiseonika, širok spektar primene.

DULCOTEST® senzor za slobodni hlor

DULCOTEST® senzor za slobodni hlor

Merni opseg 0.01 – 200 mg/l, posebni merni opseg do to 1,000 mg/l

Precizno merenje i praćenje pri procesim dezinfekcije.

DULCOTEST® senzor za hidrogen peroxid

DULCOTEST® senzor za hidrogen peroxid

Merni opseg 0.5 – 2,000 mg/l, special measuring ranges up to 100,000 mg/l

Efikasan i pouzdan metod za merenje koncentracije hidrogen peroksida.

DULCOTEST® ozon senzor

DULCOTEST® ozon senzor

Merni opseg 0.02 – 2 mg/l

Merenje ozona prilikom oksidacije i dezinfekcije.

DULCOTEST® senzor za paracetatnu kiselinu

DULCOTEST® senzor za paracetatnu kiselinu

Merni opseg 1 – 2,000 mg/l

Precizno i pouzdano merenje pri osetljivim procesima u prehrambenoj, farmaceutskoj i medicinskoj industriji.

DULCOTEST® senzor za ukupni raspoloživi hlor

DULCOTEST® senzor za ukupni raspoloživi hlor

Merni opseg 0.01 – 10 mg/l

Precizno i pouzdano merenje u bazenima za plivanje.

DULCOTEST® senzor za raspoloživi hlor

DULCOTEST® senzor za raspoloživi hlor

Merni opseg 0.01 – 10 mg/l

Precizno i pouzdano merenje u bazenima za plivanje.

DULCOTEST® temperaturni senzori

DULCOTEST® temperaturni senzori

Merni opseg 0 – 100 °C

Može se koristiti za direktno merenje temperature ili temperaturnu kompenzaciju tokom merenja pH, fluora, provodljivosti, hlor dioxida ili hidrogen peroxida.

DULCOTEST® senzor tačke zamućenosti

DULCOTEST® senzor tačke zamućenosti

Merni opseg 0 – 1,000 NTU

Dostupno sa opcijom automatskog čišćenja.