UV sistem

UV sistem

Siguran i pouzdan metod dezinfekcije vode bez hemikalija.

UV sistem Dulcodes A

UV sistem Dulcodes A

Protok do 809 m3/h

Osigurava kvalitet vode. Energetski efikasan.

UV sistem Dulcodes LP certified

UV sistem Dulcodes LP certified

Protok do 410 m3/h

Sertifikovan za DVGW / ÖNORM / SVGW / ACS / UVDGM standarde.

UV sistem Dulcodes LP certified

UV sistem Dulcodes LP F&B

Protok do 189 m3/h

Pouzdana dezinfekcija i pouzdan kvalitet tokom procesa dezinfekcije.

UV sistem Dulcodes LP-PE Plastic

UV sistem Dulcodes LP-PE Plastic

Protok do 505 m3/h

Dezinfekcija slanih i termalnih voda sa reaktorom otpornim na koroziju. Ovaj UV sistem sastoji se od reaktora i UV senzora napravljenog od plastike visoko otporne na UV.

UV sistem Dulcodes LP

UV sistem Dulcodes LP

Protok do 523 m3/h

Jedinstven UV sistem za efikasan tretman vode bez hemikalija.

UV sistem Dulcodes MP

UV sistem Dulcodes MP

Protok do 853 m3/h

Koristi se u bazenima za efikasno razlaganje kombinovanog hlora, za uklanjanje tipičnog otpada u bazenima. Poboljšava kvalitet vode, energetski je efikasan i isplativ.