Senzori

Pouzdana tehnologija pH senzora

Pouzdana tehnologija pH senzoraSpektar pH elektroda pruža širok program elektroda u cilju rešavanja svih problema merenja.
Tehnologija senzora nepostojane konduktivnosti

Tehnologija senzora nepostojane konduktivnostiŠirok spektar senzora konduktivnosti omogućava pravi izbor senzora za primenu kako u jednostavnom tretiranju vode, tako i u složenim industrijskim procesima vezanim za vodu, i pruža dobar odnos cena/kvalitet.

Inovativna tehnologija senzora amperometra

Inovativna tehnologija senzora amperometraAmperometrički senzori obezbeđuju merene vrednosti za širok spektar dezinfektanata, i njihovih nusprodukata.