dozirni sistemi specificne primene

Dozirni sistemi specifične primene

Dostupni su sledeći dozirni sistemi specifične primene:

 • Doziranje tečnih enzima za raspršivanje na prehrambenim aditivima kod hrane za životinje
 • Hidrazin dozirni sistemi za pripremanje i doziranje hidrozina kao anti-korozvnog agensa u ciklusima isparavanja
 • Dozirni sistemi za bazene za tretman vode za bazene, koje se sastoji u merenju, kontroli i doziranju

Doziranje tečnih enzima

doziranje tecnih enzima Igra značajnu ulogu u pripremi hrane za životinje, pogotovu u poboljšavanju životinjske hrana dodavanjem tečnih aditiva kao što su vitamini i enzimi.

Dozirni sistem (Post Pelleting Liquid Application) od InTeha ubacuje tečne aditive u životinjsku hranu pošto se ona oblikuje u kuglice. Postrojenja su modularnog dizajna i sadrže kompletna rešenja za skladištenje, pretakanje, doziranje i dodavanje svih vrsta aditiva.

Dizajn postrojenja

Tečni produkti se čuvaju u rezervoaru i prebacuju u rezervoare za dnevno skladištenje dozirnih stanica pumpe za punjenje. jedna pumpa se koristi za aditive, a druga za vodu (kao neophodno pomoćno sredstvo). U stanicama za mešanje aditivi i voda se mešaju da bi se dobila postojana mešavina. Pripremljeni aditivi se zatim raspršuju po životinjskoj hrani pomoću raspršivača.

Prednosti:

 • Lako planiranje projekta
 • Precizno doziranje

Verzije sistema:

 • "Premium" sa velikim brojem merača protoka
 • "Quality" sa ovalnim brojačem i indikacijskom jedinicom
 • "Value" sa ovalnim brojačem, bez indikacijske jedinice
 • "Economy" bez merenja protoka

Dozirni sistem za Hidrazin

HidrazinPripremni i dozirni sistemi su dozirni sistemi za pripremu i doziranje hidrazina, koji se koristi kao inhibitor korozije u vodenim i parnim sistemima. S obzirom na svoj kancerogeni efekat potrebna je specijalna priprema i specijalne merne pumpe. InTeh dozirni Hydrazin sistemi za pripremu i doziranje su testirani i odobreni od strane Organizacije za sigurnost u hemijskoj industriji.

Hidrazin ima svojstvo da vezuje hidrogen, ispariv je i stvara zaštitni sloj na čeličnim površinama. Pošto je hidrazin kancerogen, sistemi za njegovo ubacivanje i doziranje moraju da budu gas nepropusni da se isparenja hidrazina ne bi oslobodila u vazduh. ProMinent sistemi ispunjavaju sve ove zahteve.

Funkcije:

 • Isporuka hidrazina iz kontejnera u dozirni tank
 • Proizvodnja hidrazin rastvora
 • Doziranje hidrazin rastvora tamo gde je namenjeno

Komponente:

 • Transfer pumpa
 • Merni uređaj sa aktivnim karbonskim filterom
 • Merni rezervoar (gas nepropusan)
 • Manuelna mešalica (gas nepropusna)
 • Merna pumpa sa usisnim ulazom

Prednosti:

 • Nepropusan na gas
 • Precizno merenje
 • Ekološki podoban

Postrojenja su dostupna u različitim veličinama sa mernim rezervoarima od 140, 250 i 500 litara.

Dozirni sistemi za bazene

za bazeneDozirni sistemi su specijalno dizajnirani za tretman vode za bazene. Dozirni sistemi omogućavaju doziranje i kontrolisanje sodijum hipohlorita ili aktivnog kiseonika i merenje i kontrolu parametra kao što su pH, hlor i/ili Redox.

Dozirni sistemi za automatsko tretiranje vode za bazene sadrže sve neophodne, optimalno prilagođene komponente montirasne na jedan panel.

 • Senzore
 • Kontroler
 • Mernu pumpu

Prednosti:

 • Brza i laka montaža
 • Stepenovani program
 • Mogućnost raznih proširenja
 • Jeke dezinfekcione mogućnosti
 • Precizno doziranje
 • Visoka bezbednost

Oblasti primene:

Automatska dezinfekcija i prilagođavanje pH vrednosti za:

 • Privatne bazene
 • Hotelske bazene
 • Terapijske bazene
 • Javne bazene