uv sistemi

UV Sistemi

Vrste UV Sistema

UV sistemi za hloramin degradaciju

UV sistemi su idealni za fotohemijsku degradaciju vezanog hlora (hloramina) pri tretiranju vode u bazenima. Hlor odur intenzivne supstance iritiraju oči. Specijalna UV lampe srednjeg pritiska proizvode intenzivnu UV radijaciju radi efektivnog smanjenja količine hloramina.

Tankoslojno UV postrojenje

UV postrojenje tankoslojnog konstrukcijskog tipa sa lampama visokog fluksa.

Primena: dezinfekcija zamućene, obojene i otpadne vode.

Protok: do 33 m³/h (zavisno od tipa transmisije)

Plastično UV postrojenje

Dulcodes K UV-SistemUV postrojenje od plastike sa lampama visokog fluksa.

Primena: dezinfekcija slane vode

Protok: do 170 m³/h (zavisno od tipa transmisije)


Sertifikovano UV postrojenje

DVGW sertifikovano UV postrojenje sa Opti-fluks lampama za dezinfekciju pijaće i tehničke vode.

Protok: do 230 m³/h (zavisno od tipa transmisije)

UV sistem sa Opti-fluks lampama

UV sistem sa Opti-fluks lampama visokih performansi i ručnim brisačem.

Primena: dezinfekcija pijaće i tehničke vode, kao i fotohemijska redukcija hloramina iz vode u bazenima.

Protok: do 438 m3/h (zavisno od tipa transmisije i doze zračenja).

UV sistem sa Powerline Mean Effective Pressure lampama

UV-SistemUV postrojenje sa Powerline Mean Effective Pressure lampama

Primena: dezinfekcija velikih količina vode kao i foto-oksidativna degradacija hloramina, hlora, hlor dioksida i ozona.

Protok: do 800 m³/h (zavisno od tipa transmisije)